For the first time, the Bulgarian Golden Rhyton Festival is also available online.

За първи път фестивалът „Златен ритон“ е достъпен и онлайн.

Бъдете с нас на живо на 27.11.2020 от 19:00 ч., за да открием заедно фестивала.