БАЛКАНСКАТА ВОЙНА /реставрирано копие/

България
| 1913
| 55 min.
| Документален филм
| След реставрация

Режисьор: Александър Жеков
Oператор: Александър Жеков

Продукция: БНФ

Екип на БНФ:
Антония Ковачева – ръководител на проекта
Росен Спасов – координатор
Ангел Радев – технически консултант, музика
Боян Ценев – PR
Галина Генчева – консултант
Исторически консултант и аудио коментар:
д.и.н. Петър Кърджилов

Филмът е дигитално реставриран в Югословенска кинотека, 2022

Запис и звуков дизайн – Ars Digital Студио

Автентичният кинодокумент е заснет от Александър Жеков на фронта по време на военния конфликт от 1912-1913 година. Това е най-ранният филм изцяло създаден от български автор и едно от малкото произведения в световен мащаб, които по завършен начин отразяват военен конфликт от онова време. „В нашето кино има малко произведения легенди. „Балканската война“ е един от тях“, пише в книгата си „Загадките на филма Балканската война“ най-задълбоченият му изследовател, киноисторикът Петър Кърджилов.

Неговият коментар към дигитално реставрираната картина на ,,Балканската война‘‘ хвърля допълнителна светлина върху историческите факти, дава безценна допълнителна информация, както за военното събитие, така и за самия филм и неговия автор, поставя хроникалните кадри в исторически и кинематографичен контекст и превръща новата версия в уникално преживяване.

С тази реставрация Българската национална филмотека отбелязва 110 години от Балканската война.

Д. И. Н. ПЕТЪР КЪРДЖИЛОВ е асоцииран член към сектор „Екранни изкуства“ на Института за изследване на изкуствата към БАН. Автор на над 3000 статии, 135 научни публикации и 23 книги, 11 от които са посветени на историята на българското кино. Сред тях са „Хроника на ранното кино в София (1896-1915), „Загадките и времената на „Българан е галант“, както и две книги, посветени на филма „Балканската война“ на Александър Жеков – „Загадките на филма „Балканската война“ и „Филмът „Балканската война“ в историята на българското кино“. Последната му книга e двутомникът „Кинематографската дейност на Чарлз Райдър Нобъл и Джон Маккензи на Балканите“, публикувана в превод на английски от Cambridge Scholars Publishing. Неговият коментар към дигитално реставрираната картина на ,,Балканската война‘‘ хвърля допълнителна светлина върху историческите факти, дава безценна допълнителна информация, както за военното събитие, така и за самия филм и неговия автор, поставя хроникалните кадри в исторически и кинематографичен контекст и превръща новата версия в уникално преживяване.

Дигитална реставрация на Българската национална филмотека през 2022, в рамките на проекта A Season of Classic Films на Асоциацията на европейските синематеки (ACE), подкрепен от Творческа Европа МЕДИА.

Екип на БНФ:
Антония Ковачева – ръководител на проекта
Росен Спасов – координатор
Ангел Радев – технически консултант, музика
Боян Ценев – PR
Галина Генчева – консултант
Исторически консултант и аудио коментар:
д.и.н. Петър Кърджилов

Филмът е дигитално реставриран в Югословенска кинотека, 2022

Запис и звуков дизайн – Ars Digital Студио