МУЗИ С БЪЛГАРСКИ ИМЕНА

България
| 2023
| 59 min.
| Документален филм

Сценарий: Проф. Вера Найденова
Режисьор: Иван Алексиев
Oператор: Калоян Божилов

Продукция: Ред Карпет – Веселка Кирякова

С подкрепата на: НФЦ

Чрез най-ярките примери в историята на българската поезия, филмът ни въвежда в територията, където жената традиционно е била субект на вдъхновение у мъжа. В контекста на днешните идеи за равноправието между половете и произлизащите от тях крайности – да се премахнат думите, разграничаващи човеците по полов признак (Мъж, Жена, Баща, Майка) проектът поставя въпроса – ще се запази ли думата МУЗА?

ИВАН АЛЕКСИЕВ е завършил НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”, специалност „Кинознание”. Има защитена докторска дисертация на тема: „Унгарската кинематография като специфична част от източноевропейското кино“. Специализира „Кино и телевизионна режисура” в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“. Режисьор на документалния филм „Обичахме ги толкова много” (2020).