В очакване на победителите

Остава само ден до връчване на наградите на фестивала. Битката е оспорвана, вълнението е голямо, а очакването буди различни версии за потенциалните победители. Залагания няма, но всеки успя да намери свой филм фаворит.

В Пловдив времето се усмихна, усмихваме се и ние, защото срещите тук ни окриляват и ни дават да вярваме, както каза една киноведка, че документалното кино е неписаната и по-интересна история на България.

В галерия „Ромфея“ текат пресконференциите, а утре тук ще дискутираме темата за разпространението на документалното и анимационно кино.